Komu pomagamy?

1

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz instytucją takim jak rodzinne domy dziecka, placówki wielofunkcyjne, domy samotny matką

2

Pomagamy osobOM wykluczonym zawodowo

3

Pomagamy osobOM niepełnosprawnym

4

Pomagamy osobom chorym, wymagającym specjalistycznego leczenia lub/i rehabilitacji

5

Pomagamy osobom uzależnionymi i patologii społecznej

6

Pomagamy porzuconym zwierzętom

Aby skorzystać z takiej pomocy możesz do Nas napisać biuro@dobreserduszko.pl opisując swojej lub znanych Ci osób sytuację – po otrzymaniu takiego zgłoszenia w ciągu maksymalnie 24 h odeślemy instrukcję jakich dokumentów potrzebujemy w celu udzielenia wsparcia.

Wyszukiwarka serwisu